2018. június 27.

2018. június 27. – Szerda, Szent László király

 
Ferenc pápa ma Rómában arról beszélt, hogy Isten a rabszolgaságba elsüllyedt zsidó népet nem elítélte, hanem előbb megmentette, kivitte a rabszolgaság földjéről, megajándékozta szabadsággal, élettel, egyszóval szerette és csak azután hívta őket a Hóreb hegyére, hogy az elvárásait megfogalmazza és átadja a tízparancsolatot! Isten jóságos, már akkor is szerette az ő gyermekeit, amikor azok nem is tudtak a parancsolatokról, mikor még nem voltak méltok a figyelemre! 
 
Szent László egy polgárháborúban összetört, sebzett országot kapott és elkezdte szeretni, szolgálni az ő népét, és a szent korona alatt az ország nagyra nőtt, megszentelődött!
A mi szeretetünk feltétel nélküli? Kondicióhoz kötőm a testvéreim iránti jóságomat? A szeretet nem jutalom, hanem orvosság! Nekünk sem szabad elítélni a gyermekeket, a környezetünket, a világot, hanem szeretnünk kell mindent és mindenkit! Hinnünk kell, hogy a szeretetünk, mint a jó mag a földbe hullva, százszoros termést hoz, szabaddá, szentté teszi testvéreinket!

Szeretettel, Csaba t.

————

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
“Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt:
“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson
nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Mt 22,34-40