2018. június 6. – Szerda

“…nem ismeritek….. az Isten hatalmát!” Mk 12,18

Nekünk keresztényeknek, nap mint nap a teremtő Istenünk csodálatos szép arcát kellene fürkésszük. Meg vagyok győződve, hogy a legtöbb probléma akár a mi, akár a körülöttünk élő emberek életében ami a felszínre jön, az a torz, felületes Istenképekből fakad. Nem ismerjük Isten hatalmát, az ő ragyogó, csodálatos szép arcát amelyet a kinyilatkoztatásban előttünk feltárt, és éppen ezért sötétben bolyongva, egymást fölöslegesen szapulva éljük életünket.

Arra biztatom a kedves testvéreimet, hogy csendesedjünk el, és a teremtett világot szemlélve elmélkedjünk teremtő Istenünk hatalmáról.  A napokban a DNS-ről néztem meg egy kisfilmet, szinte hihetetlen, hogy minden sejtünkben, a kis kromoszómákban beágyazva egy 2 méter hosszú spirálba felcsavarva annyi információ van tárolva, amit ha kinyomtatnának normál vastagságú könyvekbe, akkor egy 6000 kötetet kitevő könyvtárba férne el a sok sok adat. Egyetlen sejt mennyi információt tartalmaz?! Minden emberre egyedi, soha meg nem ismételhető módon nem csak hajunk színe, hanem minden de minden információ kódolva van, úgy, hogy ezek a sejtek sokszor naponta, hetente születnek, halnak meg, cserélődnek. A parányok világából ha elindulunk, döbbenten szemlélhetjük világunk biodiverzitását, az élőlények együtt, közösen létrehozták a Föld nevű bolygó egyensúlyban lévő élő növény és állatvilágát.
Apró atomokból, molekulákból, sejtekből felépült  óriási bálna, úszik az óceánok vizében és sok száz km-t bejárva társat keres, hogy ő is a maga módján életet szüljön a világra, és jó anyaként, gyöngéd szeretettel nevelje a több száz kilós újszülöttjét! Mindezt látom, csodálom, ámulatba ejt! S ha égre emeljük a tekintetünket, ott ragyognak fölöttünk a csillagok. A Hubble űrteleszkóp, melyet az ég egy teljesen fekete bélyegnyi részére fókuszáltak, onnan egy hosszú hét alatt a fényeket begyűjtve felvételt készített. E parányi területen több ezer galaxis képe tűnt fel a fénykép kielemzésekor, minden galaxisban több milliárd csillag ragyog, körülöttük bolygók, holdak, üstökösök. Tudósok ámulva állapították meg, hogy a világmindenségünkben több csillag ragyog, mint ahány homokszem van földünk tengereiben, óceánjaiban.

Valóban nem ismerjük Isten végtelen hatalmát, bölcsességét, gondoskodó jóságát. Meg vagyok győződve, hogy legmerészebb álmunkban sem tudjuk elképzelni a világot teremtő, és azt atyai szeretettel, gondviselő törődéssel fenntartó Istenünk erejét, hatalmát. Tanév végén alázattal térdre borulok és hálát adok ennek a végtelen jóságnak, aki gondviselő szeretettel kirendelte az idén is, a több mint 2000 gyermekünknek a mindennapi betevő falatot, ruhát, tanszert és megőrzött ebben a kusza világban mindenfajta bajtól, botránytól. Tudatában vagyok annak, hogy a 2018 szerencsés évzárójához csakis gondviselő Istenünk kezét fogva juthattunk el. Hála mindenért!!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen

Térden állva, Csaba t.
Kép: Torockó vidéke…

——

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: “Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak -, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”
Jézus azt felelte nekik: “Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: “Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene?” Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”
Mk 12,18-27