2018. június 5. – Kedd

Adjuk meg a császárnak, ami a császáré:

 
A tanév végére készülünk… itt a számvetés ideje! Nagy szeretettel kérem, hogy minden házvezető, a napközik vezetői is írják meg, hogy hány gyerekkel kezdték a tanévet, és ebből hány ért célba és milyen eredménnyel, média magaviselet! Isten legdrágább kincsei, a halhatatlan lelkekkel megáldott gyermekek vannak ránk bízva! Minden egyes gyerekért felelőséggel tartozunk, jó ha magunk előtt számot adunk minden egyes talentumról! A nagy kérdés, hogy a 2017-18-as tanévben a gyerekek el voltak simán ásva, vermelve, vagy a tanárokkal, kollégákkal összefogva kamatoztattuk a bennük lévő értékeket?! Isten azt akarja, hogy minden egyes óvodás, diák, nap mint nap növekedjen kedvességben és bölcsességben.
 
Fontos, hogy senki ne kozmetikázza az eredményeket, Istennek úgy sem hazudhatunk, a bajokat, gondokat csak úgy tudjuk eredményesen kezelni, ha magunkhoz őszinték vagyunk! Most a tanévet szeretnénk szépen, szentül bevégezni, ezért erre öszpontosítsunk. A következő tanév szervezését az elért eredmények fényében kell újra gondoljuk!
 
Adjuk meg az Istennek, ami az Istené: 
 
A tanév vége a hálaadás ideje! Minden ház kérje meg a helybeli plébánost, hogy tartson egy szentmisét, melyben a gyermekeink az előre meghívott támogatóknak is köszönetet mondhatnak! Az iskola megszervezi a maga tanévzáróját, de fontos, hogy mi is megköszönjük nyilvánosan a jó Istennek azt a sok jót, szépet, mit az elmúlt tanévben a gondviselő Isten jóságából kaptunk!
 
Szeretnék a házaink tanévzáróiról is képeket, beszámolókat kapni! Tanév végén a számvetés nekem is, nektek is munkánkkal együtt járó kötelesség!  Végezzük el a munkánkat Istennel, de a támogatóinkkal szemben is becsülettel!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Ilyen nagy puszit küldünk minden egyes kedves támogatónknak. 
——

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?” Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: „Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!” Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és felirata ez?” Azok ezt felelték: „A császáré.” Jézus pedig így folytatta: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Azok igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).

Mk 12,13-17