2018. június 1. – Péntek

Nem elég ha nem teszel rosszat, nem elég, ha kerülöd a bűnt, nem elég ha kizárod a hiba lehetőségét az életedből! A passzivitás, a steril, meddő élet rossz, bűn, mert te arra születtél, hogy gyümölcsöt teremjél, maradandó gyümölcsöt! Ha egy kert nem gazos, az még nem elég, ott értékes gyümölcsöknek, ízletes zöldségeknek kellene teremnie, csodaszép virágoknak kellene nyílnia! A te gazdagságod a te gyümölcsöd!!
Csendesedj el!! Lassan eltelt egy nap, mi volt a mai napodnak a gyümölcse, mi az ami az elmúlt hétből megmarad az örök életre?? Mi van a kezedben, mivel oda mersz, tudsz állni Isten színe elé!?
Szeretettel, Csaba t.
Kép: egy önkéntes fodrász szépíti a szárhegyi gyerekeinket! Hála és köszönet mindazért, mit Isten nevében gyermekeinkért tesztek!

——-

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe,
fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel
már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor
másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy
zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt.
De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el
a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: “Senki se egyék rólad gyümölcsöt
soha többé!” Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait
és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg,
hogy bármit is keresztülvigyen a templom területén. Azután
megmagyarázta: “Hát nem azt tanítja az Írás: “Az én házamat minden nép
az imádság házának nevezi majd?” Ti pedig rablók barlangjává tettétek.”
Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak,
miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép
lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival
együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt
hozzá: “Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!” Jézus
ezt válaszolta nekik: “Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha
valaki azt mondja a hegynek: “Emelkedjél föl, és vesd magad a
tengerbe”, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond,
megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek
imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor
pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek,
hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem
bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.”
Mk 11,11-26