2018. május 28. – Hétfő

“Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Mt 10, 17
 
Jézus megkedvelte a gazdag ifjút, és meg akarja ajándékozni a testi, lelki szabadsággal!! Ma mindenki menedzser akar lenni! Nemrég beszéltem egy komoly karriert elért, jólfizetett igazgatóval. Mindene megvan és amikor az egyik gyerekem odabujt hozzám és adott egy puszit nekem, akkor könnyekkel a szemében csak annyit mondott, hogy mindent odaadna, ha lenne egy gyermek, aki csak úgy odaszaladna hozzá és a karjába bújva adna neki egy puszit!
 
Szent II. János Pál pápa nagyon bölcsen megmondta: a holt anyagi dolgok kultúrája mozgatja a mai világot!! Nem a maradandó élet, az örök élet után nyújtogatjuk a kezünket, hanem mindenféle csillogó, villogó anyagi dolgok után, pedig tudjuk, hogy a holt dolgok nem fognak sem ezen a földön hozzánk bújni szeretettel, sem a túlvilágon szembeszaladni örömmel velünk!! 
 
Ma nagyon sok gazdag ifjú van! Hiszem, hogy Jézus ma is szeretettel nagyon sok fiatalt hív, bátorít az igazi életre, de sajnos a fiatalok, akárcsak a szurokba ragadt kis madarak ott vergődnek az anyagi dolgok szorításába!! Az elmúlt hetekben szerveztünk egy jubileumi zarándoklatot a támogatóink számára! Egy nagy busszal több mind 10 otthonunkba zarándokoltunk el! Az idegenvezető én voltam és így én is úgy érkeztem mint egy “vendég”! Minden ház örömmel, ünnepélyesen fogadta a vendégeket, a gyerekek mind szépen összegyűltek, ünnepélyesen fel voltak öltözve, szép előadásokat is bemutattak, nekem meg mindegyre el-el csuklott a hangom, a büszke örömtől! Nem könnyű mások gondjait, terheit hordozni, de tudom, hogy 25 évvel ezelőtt jól döntöttem. mikor mindenről lemondva az élet mellett foglaltam állást! Igen, tudatosan mondottam 25 évet, mert az ember akár szerzetes papként is lehet gazdag ifjú! Amíg az élet szolgálata mellett más anyagi, evilági céljaid is  vannak, addig gazdag ifjú vagy!   
 
Mindenkinek döntenie kell, ha nem döntesz, az is egy döntés! Jézus hív, és ha hátat fordítasz neki, ha nem mered vállalni a nehézségek, a kényelmetlenségek miatt az utat, te döntöttél, Isten akkor is szeret, de szomorú, mert nem fogadtad el a csodák földjére vezető ajándékát!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: gyermek vagyok, nélküled elveszek!
 
——————————————-

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Mk 10,17-27