2018. május 24. – Csütörtök

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Mt 1,18-23
——

Ajándékba kapott létedet te magad is ajándékként kell megélned, de nagylelkűen ajándékká is kell váltanod léted minden egyes pillanatát!

Hazaértem szerencsésen Dévára! Megérkeztem, és körbejárva számba vettem feladataimat! Mi a dolgom a következő napokban? Munkaköri leírásom nagyon egyszerű, mindig ugyanaz, de soha nem unalmas: imádni az Istent, és szeretni az itt élő felebarátaimat, mint önmagamat! Igen, szeretni, tudatosan szebbé, tisztábbá, gazdagabbá tenni a gyermekeinket, kollégáinkat, és természetesen mindazokat, akik a házunk ajtaján kopogtatnak! Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban mikor egy hosszú út után megérkezünk: “te azért jöttél, azért vagy, hogy szeress, hogy jót tegyél, hogy sebeket gyógyíts, vigasztalj, bátoríts, erőt, lendületet adj, fényt árasztva ragyogj, mint a tartóra rakott lámpa, mindenkinek!”

Uram, Mesterem, itt vagyok fáradtan, de készen a bevetésre, a szeretetre, arra, hogy ami görbe azt kiegyenesítsem, ami elszakadt azt csendben, mielőtt bárki is észrevenné összevarrjam, és a csorba késeket megfenjem, hogy a dolgok jobban menjenek a házban! Itt vagyok Uram, hogy példádat követve áldást osztva áldássá váljak, hogy testvéreimet megszentelve, magam kicsinységében megszentelődjek, hogy mindenkinek igazi, kisebb testvéreként mindene lehessek! Kérlek Uram, segíts, hogy feladataimat, miket tőled kaptam, segítségeddel jó végre is vihessem! Csodaszép útadon botladozó gyermeked.

Szeretettel, Csaba t.