2018. május 22. – Kedd

„Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”  Mk 9, 35
 
Jézus nem azt mondja, hogy ne akarjunk nagyok, elsők lenni, hanem azt, hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája!! Mert aki a legnagyobb akar lenni, az legyen tudatosan a legkisebb, az utolsó a házban!! Lehetsz bajnok, keresztény szófordulattal szent, de csak akkor ha vállalod a munkát, a feladatokat mások helyett is, ha válladra veszed mások terheit, gondjait, keresztjét szó nélkül, mosolyogva, szeretettel!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: tanár a diákjával a dévai ház udvarán.
——-

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

Mk 9,30-37