Nehéz szeretni a keresztet!

Kiosztás?!
Sokan kérdik tőlem, hogy mi a teendő, ha ártatlanul valaki őt bántja, leszídja, elítéli?! Mi a teendője a kereszténynek, ha a családban, a munkahelyén igazságtalanság éri??

Tegnap engem is jól megaláztak, jóságommal alaposan visszaéltek, még mindig berzenkedek, annak ellenére, hogy jól tudom az eszemmel, hogy egy-egy ilyen próbatétel mennyire fontos a lelki fejlődésem szempontjából… A valóság az, hogy nehéz szeretni a keresztet, ami vállunkba vág!! Pedig, ha  Jézus a példaképünk akkor a béketűrés kell a mindennapi kenyerünk legyen! Az igazság az, ha erre a “kenyérre” rászokunk, akkor soha nem leszünk éhesek, mert szeretteink “gondoskodnak”, hogy a mindennapi betevő falatunk meglegyen!!

Szeretettel bíztatlak, merő kíváncsiságból is kóstoljátok, ízleljétek meg ezeket a keserű falatokat, melyek a nagy szentek szájában édesé változtak… Lépjünk rá a szentek útjára, testvéred Csaba t.
——

 Hallottátok, hogy megmondatott: „Szemet szemért, fogat fogért.”

 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is!

Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is!

 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!

 Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől!

 Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 

 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,

 hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?

 És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?

 Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Mt 5,38