2018. május 13.


2018. május 13. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Fatimában, a szentmisén ma egy afrikai atya állt mellettem. Az áldozás előtt örömmel öleltük meg egymást és nyújtottunk békejobbot!! Örömmel gondoltam azokra a missziósokra, kik annak idején elmentek Jézus szavára, és szavával Afrikába, és ennek a fiatal papnak a felmenőjét szeretettel keresztény hitre térítették!!
 
Jézus a mennybe menetel előtt, megismétli a missziós parancsot: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Mk 16,15 A felbolydult világunk sebeire valóban nincs más gyógyír, csak az evangélium hirdetése!  Jézus egy járható utat mutatott nekünk, a megtérés útját, lépjünk bátran rá, mert egészen biztos, hogy járható és célbavezet ez az út! Merjünk “kincsünkkel” eléállni, merjük hirdetni az evangéliumot szülőföldünkön, de merjünk akár mi magunk is útrakelni, legyőzni a kishitűségünket, előítéleteinket és hirdetni Krisztus urunk gyógyító, életet adó szent tanítását!! Az én szomjamat ha oltotta, Krisztus áldott evangéliuma, akkor ne habozzak, alázattal mutassam meg másoknak is ezt a drága, életadó forrást!!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Mária lovagjai között előttem közvetlen Afrikai paptestvérem!

—–

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
“Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket
elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten
jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek
által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20