2018. május 11. – Péntek

“Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.” Jn 16,20
Bízzunk a jó Istenben és hagyjuk, hogy vezessen bennünket!! Ha a Golgota felé is vezet, ne féljünk, mert biztos, hogy Húsvét hajnalán is diadalmasan keresztül fog vezetni!!
Szeretettel imádkozom Fatimában a három kis látnok házában, hogy merjünk, tudjunk áldozatokat vállalni egymásért ezért a megbolydult világért!

Szeretettel, Csaba t.

——

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor
szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte
gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember
született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd
viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki
sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több
kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a