Pünkösd ünnepe Székelyföldön!

 Lassan itt van karácsony és húsvét mellett a legnagyobb keresztény ünnepünk, a Pünkösd. Jézus Krisztus által a Jóisten fontosnak látta kinyilatkoztatni nem csak azt, hogy szeret bennünket, hanem a Szentháromság nagy titkát is. Emberi értelmünkkel nem tudjuk felfogni a kinyilatkoztatás teljes mélységét, de üvösségünk szempontjából fontos átelmélkednünk, hogy Teremtő Istenünk lényegéhez hozzátartozik a szeretetközösség. Életünk egyetlen célja, felnőni a Szentháromságos egy Isten szeretetközösségébe. Ezért minden évben Pünkösdkor próbáljuk méltóképpen megünnepelni ezt a kinyilatkoztatott, csodálatos titkot.
Minden házunk tudja a maga programját, tudjátok, hogy a meghívóink soha nem kötelezőek, de ennek ellenére nagyon szeretném ha minél több gyerekünk részt tudna venni az alábbi három programon:
1. Zarándoklat: 17-én Szentegyháza és Csíksomlyó között. (természetesen akár az egészre is be lehet nevezni, ha a szabadidőt meg tudjátok szervezni). A Parajd – Csíksomlyó zarándokúton az alapítvány színeiben részt fog venni Pál Marika. A részvételi szándékotokat kérlek jelezzétek feléje: Pál Mária; devaimisszio@gmail.com. Amint mondtam, én az utolsó napokban fogok csatlakozni a zarándokmenethez.
2. Búcsú: Pünkösd szombatján a csíksomlyói búcsú. Az alapítvány gyerekei számára, a pünkösdi búcsúnál a szállásmegoldás a legnagyobb gond. A Szent István Házban minden évben túljelentkezés van, de mivel elkészült a csíkszeredai alapítványi vendégház melynek a működtetését Both Fodor Ildikóra bíztuk, ezért nála lehet érdeklődni szállás felől: Both Fodor Ildikó; ildikobf@gmail.com. Csíkszeredában ha beteltek a helyek, akkor lehet érdeklődni Felvinczi Istvánnál is. Nála nemcsak szállást lehet kapni, hanem a pünkösd szombaton hajnalban onnan induló zarándoklatba is be lehet kapcsolódni.
3. Pünkösd vasárnapján Csíkszentsimonba az ünnepség 11.00 kezdődik! 13.00 órától szentmise, majd az ünnepséget lezáró lófőválasztás.
Mivel Székelyföldön soha nem választottak királyt hanem csak lófőket, s mivel kollégiumunk egyik alapképzése pont a lovászat, ezért nem pünkösdi királyokat, hanem lófőket fogunk választani a Szent Ferenc Alapítvány diákjai közül. Erre az ünnepségre, akárcsak a pünkösdi búcsúra az alapítvány minden diákja, kollégája, támogatója, barátja hivatalos. E napi programon való részvételt Felvinci Istvánnal kell egyeztetni.
Atya, Fiú és Szentlélek, Szentháromság nevében voltunk megkeresztelve. E szeretetközösségből születtünk, életünk egyetlen célja, hogy felnőjjünk a Szentháromság szeretetközösségébe.
Szeretettel várunk,
Csaba testvér
Kép: Csíksomlyó Szent István Otthon