Ne térjünk le a jézusi útról!

“…eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek,…” Jn 15,3

2000 év távlatából is döbbenten olvassa az ember Jézus szavait. Nehezen érthető, hogy a gonosz lélek, hogy tud ilyen hatalommal, erővel rendelkezni? Hogy képes a jót s a rosszat ennyire összemosni az ember fejében? Irakban, Szíriában járva azt láttam, hogy a gyilkosság, a háború sokak fejében az egyetlen járható út, s úgy látják az egymással szemben harcoló felek, hogy akkor szeretik hazájukat, népüket igazán, ha a másik felet könyörtelenül kiirtják, s annak még írmagját is elpusztítják a Földről. Sajnos, nem kell Közel-Keletig menni, mert itt a Kárpát-medencében is, sokszor közvetlen környezetünkben is tombol a gyilkos kór. Egyszerű, jó szándékú emberek magukról, egymásról megfeledkezve, sokszor kívülről látva, semmiségekért elkezdik egymást kritizálni, elítélni, gyűlölni. Börtönöket látogatva sokszor találkoztam gyilkosokkal, jó néhányat meg is gyóntattam közülük. Legtöbbjük utólag maguk sem értik, hogy mitől borult el annyira az értelmük, hogy mások életére törjenek. Rómában a Szent Péter téren üldögéltem, figyeltem a hangoskodó, aranyos, olasz diákokat s azon gondolkoztam, hogy a doberdói csatában mi feszíthette annyira egymásnak Szlovénia területén az osztrák-magyar és az olasz államot, hogy néhány év alatt több mint egy és fél millió katonát lemészároljanak. Két katolikus ország, mind a két oldalon tábori püspökök, lelkészek Isten áldását kérve a fegyverekre, küldik az embereket a hősi halálba.

Úgy gondolom, hogy nekem, nekünk nem az a tisztünk, hogy a pestis, a lepra, a spanyolnátha vírusaival megfertőzött embereket elítéljük, hanem az, hogy magunkat, szeretteinket megvédjük e gyilkos kórtól. Ugyanúgy hiszem, hogy nekünk nem elítélnünk kell a gyűlölet poklában elsüllyedt embert, hanem irgalmas szeretettel gyógyítanunk kell testvéreinket, és meg kell tegyünk mindent, hogy ez a ragályos kór ne hatalmasodjon el rajtunk, társadalmunkon. Jézus Krisztus figyelmeztetése mindannyiunknak szól: ” Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyelhetne el!” Sajnos a gonosz lélek elég hatalmas ahhoz, hogy akár engem is, téged is, egész társadalmunkat, a 21. század vívmányaira méltán büszke emberét is megfertőzze. “Félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket” – mondja Jézus Krisztus. Kritikusan figyeljük önmagunkat, és elménkbe a harag, a gyűlölet kérlelhetetlen indulat izzó parazsát azonnal oltsuk el! Nem azt akarom mondani, hogy anyámasszony katonáiként ne álljunk ki az igazság mellett, hanem azt, hogy ne térjünk le a jézusi útról. A mi Mesterünk mindig kiállt az igazság mellett. Az Ő szájában az igen igen, a nem nem volt, s a kereszthalált is vállalta azért az igazságért, mellyel a Mennyei Atya a földre küldte. Egyfelől Jézus megtiltotta az erőszakot a kardját előkapó szent Péternek is és mindannyiunknak, másfelől mindannyiunkat az igazságosság mentén cselekvő szeretetre bátorít. Tanuljunk az orvosoktól, akik indulat nélkül nyugodt, higgadt mérlegelés után a beteg érdekében vállalják a műtétet. Mi is az igazságtalanságok szülte feszültségekkel nézzünk szembe, a helyzetet bölcsen mérlegeljük, s az életet szolgáló orvosok példájára higgadt fejjel hozzuk meg azt a döntést, amelynek kivitelezése mindannyiunk érdekét szolgálja. A bajban lévő családok közt végzett szolgálatom során megtapasztaltam: akárcsak, mint a matematikában, az életben is mindig vannak jó megoldások. Vannak olyan válaszok a bajokra amely által mindenki jól járhat. Nekünk a magunk mikró-világában, a körülöttünk lévő testvéreink életében, de az emberiség nagy családjainak az életében is ezeket a “jó megoldásokat” kell megkeressük, megtaláljuk.

Szeretettel,

Csaba t.