2018. április 28. – szombat

Jézus nem mond kevesebbet, mind, hogy ő az az élő Isten aki megszólította Ábrahámot, Mózest, a pátriárkákat és a prófétákat, ő maga az Ószövetség élő, hatalmas Ura! Teremtőnk testet öltött, közénk jött, és most már nem mind gyermek, hanem felnőtt férfiként a szemünkbe nézve, szol hozzánk:

“Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.” Jn 14,7-14

Alázattal térdreborulva megvallom hitemet: Jézus Krisztus, hiszem és vallom, hogy te  vagy az én Teremtő Istenem, egylényegű a Mennyei Atyánkkal, igaz Isten és igaz ember! Te vagy a mi Megváltónk, Tanítónk, Orvosunk! A Te nevedben képesek vagyunk a bennünk és körülöttünk gyilkolni akaró gonoszt megállítani és szeretetre, irgalomra, bölcsességre, jóságra, szépségre épülő országodat felépíteni!! Hiszem, hogy te magad vagy az élő Szeretet, ezért Szíriából, a harmadik világháború földjéről jövet is hiszek a Szeretet végső győzelmében!!
Térdenállva, Csaba t.

Film: Szíriában, Aleppó örmény templomában az elmúlt háborús hét év alatt született gyermekek vidám éneke fogadott!! Ha ők mosolyogva, Istent dicsérve Alleluját tudnak énekelni, akkor egészen biztos, hogy van remény! Tehet bármit a gonosz, az Isten, az élő Szeretet, kivívja végső győzelmét a bűn felett!

——

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

Jn 14,7-14

Video itt:
IMG_9973