2018. április 17. – Kedd

“Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”

 Jn 6,35
Egyedül nem megy! Anyánk az Egyház, kétezer év óta, Jézus tanítása alapján hiszi és vallja, hogy a szentmisében egyfelől a kenyér és a bor színe alatt ugyanaz a Jézus jön közénk, mint aki megtestesült karácsony éjszakáján, másfelől hisszük és valljuk, hogy a szentmisében vértelen módon jelenvalóvá válik az egyszeri és örök keresztáldozat! Karácsony és Húsvét szent titka válik valósággá minden szentmiseáldozatban, és nem csupán kegyes megemlékezés, hanem hatalmas misztérium, a hívő ember számára élő valóság, reális találkozás a személyes Istennel!  Hiszem és vallom, hogy az Oltáriszentség jelenlétében egy olyan élő, személyes erőtérbe kerül az ember, hol sokkal egyszerűbb, könnyebb jónak lenni, jót tenni, szeretetben élni! Gyermekkoromban féltem a sötétben, de ha megfogta édesanyám a kezemet, akkor vele bárhova el mertem menni! Most felnőtt fejjel is előjön egy-egy nehéz döntésben ugyanaz a gyermeki félelem, szorongás, de a szentáldozás, a szentségi jelenlét átjár, erőt ad, s ha érzem magam mellett a Végtelen jelenlétét, akkor nem csak bátorság, bizalom, erő tölt el, hanem lelkemben minden egyes erény növekedésnek indul, virágot bont, és örömmel, békével telik meg a szívem!
Kedves testvéreimet, mint szomjazót a kristálytiszta forráshoz szeretném elvinni a szentmiseáldozatra. Kisebb testvéri szeretettel biztatok mindenkit, hogy készüljön fel élete első áldozásához ha eddig nem tette volna meg, és járuljon rendszeresen a Vándorló Egyház úti eledeléhez, az áldott Eucharisztiához!
Egyedül nem megy, szeretettel, Csaba t.
Kép: Keresztelő Szent János remeteségében az Oltáriszentség.
—–

Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így
szóltak hozzá a tömegből: “Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy
higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában,
amint az írás mondja: Égből való kenyeret adott enni nekik.” Jézus így
felelt: “Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az
égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere,
amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.” “Uram – kiáltották
-, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus így válaszolt: “Én vagyok
az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz,
nem szomjazik sohasem.”
Jn 6,30-35