2018. április 13. – Péntek

Számomra a legnagyobb csoda Jézus hatalmas önuralma!! Lefejezik Keresztelő Jánost, aki nem csak előfutára a Megváltónak, hanem rokona is, s akiről maga Jézus mondta, hogy asszonyok fiai közül nem született nagyobb Keresztelő Szent Jánosnál! Figyeljük meg, hogy mit tesz Jézus e hatalmas csapás után?! Visszavonul egy magányos helyre, de az emberek csapatostól utána özönlenek, és Jézus, nem torpan meg, hanem tanit, gyógyít vigasztal, és este enni ad az embereknek, csodálatos módon megszaporítja a kenyeret!! Nem duzzog, nem liheg bosszúért, nem ítél el senkit, hanem végzi a dolgát, teszi mindazt mit a mennyei Atya elvár tőle, amiért a földre jött!! 
 
Imádkozzunk és kérjük mi is a magunk számára ezt a békét, ezt az önuralmat, hogy életünk nehéz perceiben is háborgás, dühöngés nélkül, meg tudjuk tenni mindazt ami a mi feladatunk, kötelességünk!!
 
Szeretettel, Csaba t. 
——

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis
Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a
csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy
hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók
ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön
feléje, így szólt Fülöphöz: “Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit
enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta,
hogy mit fog tenni. “Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy
mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány,
András, Simon Péter testvére megszólalt: “Van itt egy fiú, akinél öt
kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta:
“Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek
hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig
vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett
embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor
pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: “Szedjétek össze a maradékot,
hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat
töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik
ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus
végbevitt, így beszéltek: “Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.”
Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni,
hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen
egyedül.
Jn 6,1-15