2018. március 23. – Péntek

Döbbenetes Jézus nyugalma!! Megpróbálják megfélemlíteni, életére törnek, fenyegetik, de Jézus megy nyugodtan tovább a mennyei Atya által rábízott úton!! Nem keresi a bajt, nem áll neki az akkori világ gondját, baját ostorozni, nem foglalkozik más bűneivel, hibáival, egyszerűen feltartoztathatatlanul megy a szeretet útján tovább!! Ő nem akarja átszervezni az akkori világ politikai, gazdasági térképét, ő a szeretet mindenki számára járható útját tárja elénk szavaival, egész életével!! Tudja, ha az ember belülről megtér, ha jó ember lesz, akkor a külső világ is velünk fog szépülni, épülni, de ha ott bent a félelem, a gyűlölet, a harag uralkodik, akkor ez a beteg forrás világunkat is beszennyezi!!

Felbolydult világunk megannyi zaját halva, Jézus példáját látva jusson eszünkbe  Nagy Szent Teréz intelme:”…őrizkedjetek attól, hogy olyan dolgok miatt aggódjatok, mik nem tartoznak rátok!”

A különféle médiák tonnaszámra öntik ránk az információt, érdekeset, izgalmasat, veszélyeset, félelmeteset! Mindenik hírforrás fogyasztót keres, próbál életemből perceket, órákat, napokat elrabolni! Ne hagyjam, hogy letérítsenek a mennyei Atya által számomra kijelölt útról, ami nem tartozik rám attól őrizkedjek, és visszanyerem lelkem nyugalmát, munkaerejét!!  Lelkem békéjét megőrizve, ott ahol vagyok tegyem a jót, hagyjam, hogy vezessen Isten szeretetének szent Lelke! A világot bízzam Isten gondviselő jóságára! Bízzunk Teremtőnkben, mert ahogy a semmiből elvezetett idáig, úgy egészen biztos, hogy innen is el fog tudni vezetni az Ő szent országába, ha nem engedjük el áldó kezét!!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 

Kép: Tanuljunk örvendeni a gyermekeinktől

—– 

Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.” És sokan hittek Jézusban. 

Jn 10,31-42