2018. március 19. – Hétfő,

2018. március 19. – Hétfő,
Szent József, a boldogságos Szűz Mária  jegyese

“József… úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.” Mt 1,21
 
József engedelmeskedik Istennek, lelkiismeretére hallgatva teszi a dolgát! Nem sértett férfiúi büszkesége, nem vágyai, önérzete, kapzsisága, vagy más emberi erő uralkodik Egyházunk védőszentjében, hanem csakis az Isten szeretete, és ő a teremtőjének akaratát  teljesíti!! Én is szeretnék Szent József útján járni, Szent József példájára teremtő Istenemre hallgatva élni életemet!!
 
Szeretettel, Csaba t.

——

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt
Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig
így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban
egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
neki álmában az Úr angyala, és így szólt: “József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő
váltja meg népét bűneitől!” Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
Mt 1,16.18-21.24