2018. március 17. – Szombat

“Galileából nem származik próféta!” Jn 7, 53
Emberi kicsinyesség! Nézzük egymás nemzetiségét, származását, pedigréjét, genetikáját, és egy csomó előítélet miatt ítélkezünk egymás felett! A történelem során mennyi fájdalmat, sírást, szenvedést okozott ez az emberi szűklátókörűség!Krisztus nem elég jó zsidó, a főtanács nem azt nézi, hogy mit tanít, hogy milyen erővel, hatalommal rendelkezik, hanem családja múltját mérlegeli és homályos emberi mércével méri a végtelen szeretetet, a közénk lehajló Istent!Ki vagyok én, vagy akár a főtanács, hogy Isten döntéseit felülvizsgáljam?!

Imádkozzunk szabadságért, nyitottságért, hogy a szívünkben lévő szeretet parancsát soha semmi ne írja felül, hogy az ásatag emberi előítéletek, szokások, olyan poros hagyományok melyeknek nincs józan értelemmel is kimutatható alapja, ne befolyásolják döntéseinket!
Nagyböjtben nem csak a bűneinknek, de a bűnös előítéleteinknek is vessünk véget! Emeljük szíveinket megváltó Istenünkhöz, szabaduljunk meg szűklátóságunktól!
Szeretettel, Csaba t.
—–

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a
nép közül egyesek felkiáltottak: “Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt
mondták: “Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték:
“Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából
és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?” Erre
szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki
sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle
tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták
őket: “Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: “Ember így
még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: “Csak nem vezetett
titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy
a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a
törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal
éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: “A mi törvényünk nem
ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem
állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.” A többiek azonban neki
támadtak: “Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz,
hogy Galileából nem származik próféta!” Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53