Ha Jézus mellett maradunk, jó úton járunk…

Böjte Csaba testvér tegnap szentmisét mutatott be a pesti ferences templomban a nagyböjti Tisztulás útját követően. Szentbeszédében hangsúlyozta a nagyböjti elcsendesedés, bűnbánat lehetőségét. Választások előtt rámutatott hitünk megőrzésének fontosságára. Mint mondta, ha Jézus Krisztus mellett maradunk, jó úton járunk…


Frigyesy Ágnes felvételei ©

Tegnap találkoztam Böjte Csaba testvér kolozsvári otthonában lakó egyetemista lányokkal a szentmise végén. A Szent Klára Otthonban olyan leányok lakhatnak – mintegy huszan – , akik egyetemre vagy főiskolára járnak, de a szülők anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy kollégiumot vagy albérletet fizessenek. Öröm volt találkozni a szép és okos egyetemista lányokkal, akiknek megadatik a tanulás lehetősége, Á.