2018. március 10. – Szombat

Március 10 a székely szabadság napja! Olyan könnyű másokban keresni a hibát, pedig legtöbbször nem mások rakják a rabigát a nyakunkba, nem mások zsarnoksága alól kellene magunkat felszabadítsuk, hanem önmagunk bűnös vágyai alól, hisz családjainkat nem idegen erők, hanem legtöbbször mi magunk verjük szét! Az elmúlt 25 évben közel hatezer gyereket fogadtam be, ennyi sors, ennyi tragédia ment jó részt az én kezemen keresztül! És alázattal ki kell mondanom, hogy nem más nemzetek, nem háborúk, de még nem is természeti katasztrófák verték szét a családokat, juttatták árvaházba a gyerekeket, hanem szinte minden egyes esetben a szülők viselkedése! 

Igen, e nagyböjti szent időben indítsuk el a szabadságharcunkat, vívjuk ki a függetlenségünket, hogy istengyermeki méltóságunkban, örömben, jó testvérekként élhessük életünket! Legyen e szabadságharcban, a pusztában megkísértett Jézus Krisztus a példaképünk! Ő ott legyőzte a fogyasztás, a birtoklás, a hatalomvágy ördögét! A gonosz támadott és vesztett, Jézus szabadon állhatott neki a megváltás nagy művének!
 
1. Mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré és fogyassz!!! Vívjuk ki a szabadságunkat a fogyasztás kísértésével szemben… Mennyi mindent elfogyasztunk, szemünk megkívánja és már állunk is neki habzsolni! Itt ne csak a kenyérre gondoljunk, hanem a testünket megterhelő sok nehéz ételre, alkoholra, a cigarettára, és mindenki folytathatja tovább a sort! Csak annyit tegyek a tányéromba, amennyire valóban szükségem van! A ruhásszekrényembe is csak azt tartsam ami valóban kell!! Nem azért élek, hogy fogyasszak, hanem azért fogyasztok, hogy éljek!!
 
2. Borulj le előttem és mindezt neked adom, az egész bevásárló központ a tied lehet! A birtoklás ördöge hihetetlen erővel csap le a mai emberre, és mi önmagunkat hajtva, lihegve gyűjtünk, vásárolunk, házainkat drága múzeumokká tesszük, s úgy élünk, mint a múmiák a piramisaikban, magányosan! Rabjai vagyunk a kapzsiság vágyának! Hány házasság, kapcsolat, élet ment rá egy-egy nagyratörő vágynak? Kell, akarom, szükségem van rá, aztán a megszerzett javakat a végén ott eszi a por, a rozsda valahol! Mennyi értékes idő, jókedv öröm szabadulna fel, ha Krisztussal én is nemet tudnák mondani a birtoklás bűnös vágyának!
 
3. Vesd le magad a templom tornyából, angyalaid a tenyerükön hordoznak, mindenki csodálni fog, te leszel a híres ember kire mindenki figyel! A zsidók mai napig azt várják, hogy a Messiás a jeruzsálemi templomban fog megjelenni! Ezért is folyik óriási harc a templom-hegyért, hisz e mohamedán szent helyen kellene újraépíteni a salamoni templomot, hogy itt a zsidó Messiás kinyilváníthassa az Ő dicsőségét! Jézus, a felkínált lehetőségre nemet mond: Távozz tőlem Sátán! Ő nem akar ebből az olcsó hatalomból, ő nem akarja a mi szeretetünket  csodával kikényszeríteni, ő a szabad szívből születő szeretetünkre vágyik! É nem ember alkotta uralkodó Messiás, hanem a szolgáló szeretet Istene, ki szeret és szeretetre szomjazik!!

Hogy állok én a Fogyasztás, a Birtoklás, a Hatalom kísértésével?! Mennyire vagyok szabad e bűnös vágyaktól?! Szeretettel bíztatlak gyere vívjuk meg szabadságharcunkat, nagyböjt van, rázzuk le a bűn rabigáját!! Csaba t.

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: “Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és
tizedet adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a
szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez
megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát
felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt
felmagasztalják.”
Lk 18,9-14