2018. március 7. – Szerda

“Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.  Mt 5,17

Az első parancsolat: Uradat Istenedet imádd!

Jézus Krisztus ezt a parancsot szeretné velünk megértetni, megszerettetni, hogy tökéletesen meg tudjuk élni. Csodálom ahogy Jézus Krisztus szereti, tiszteli a mennyei Atyát: “Az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem.” Jó látni, ahogy 12 évesen már ott van a jeruzsálemi templomban, és az őt három napig kereső szüleinek csodálkozva mondja: “Hát nem tudtátok, hogy Atyám házában vagyok?” Egész életét a szentháromsági isteni személyekkel való szoros, szeretetteljes együttműködés jellemzi. Utolsó leheletével is mennyei Atyját szólítja meg: “Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Jézus Krisztus sok-sok mindenben a mi példaképünk, iránytűnk, mesterünk. Ő az Istenszeretetben is legyen a mi példaképünk, tanuljuk meg tőle beteljesíteni a parancsokat, tanuljuk meg tőle szeretni, imádni a Mindenhatót.

Sok szeretettel, Csaba t.

Kép: A Szent Ferenc Alapítvány munkatársai együtt imádják együtt az Istent, Szencsedben.

—–

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: “Ne gondoljátok,
hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i
betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában.”
Mt 5,17-19