2018. március 4.

„Emészt a házadért való buzgóság.” Jn 2, 13
Sok halvérű keresztény van! Ne másnak essek neki, hanem elsősorban a Szentlélek templomát, saját testemet kellene megtisztítanom! Ha Jézus ma betérne a szívembe, mit találna ott? Hibák, vétkek, bűnök laknak a bennem? Vajon én merek, tudok bűnbánattal akaratomból ostort fonni és megtisztítani szívemet, lelkemet?
Másodsorban a saját családom háza előtt kellene sepregessek! Drága szeretteim békében, szeretetben élnek, vajon valóban egyetlen életüket valamilyen rossz szokás, bűnös mulasztás, kapcsolat nem szennyezi-e be? Ne éljek együtt a gonosszal! Ne legyen természetes, ha akár az én, akár a családom életébe fészket rak a bűn! Takarítsam ki szentélyemet és díszítsem fel szép erényekkel!
Természetesen népem templomát is szeretném megtisztítani! Most a választás előtt, a széthúzás bűnét seperném ki mindenekelőtt!!! A hatalomvágyat, a kapzsiságból fakadó megosztottságot űzném ki népem életéből, azt a pártoskodást, mely nem az értékek melletti kiállásról szól, hanem csak arról, hogy valaki uralkodni akar még akkor is, ha bebizonyította, hogy nem alkalmas rá! Nem az embert kell kiűzni, hanem a megosztottság szellemét az emberből!!! Ne a mások által összerakott legót rúgjam fel, hanem a magam színét, rendező elvét, ötletét vigyem a közösbe, hogy általam több, szebb, értékesebb legyen a világ, a Kárpát-medencei nagy család!
Az árulás szellemét seperném ki népem templomából, azt, hogy egyesek nem meggyőződésből, hanem hatalomvágyból, pillanatnyi anyagi érdekük miatt állnak egy -egy ügy mögé! Tavasszal voltam Ninive határában, akkor még folyt a kétmilliós nagyváros ostroma! Szemem előtt van még most is a füst, mely a csodálatosan kék keleti eget feketére festette az égő nagyváros megannyi pontján! 2015. nyarán megjelent 1500 hőbörgő fiatal, elkezdtek a városban fekete ruhában, fehér Toyota jeepeken száguldozni. Ki adta az autókat, a fegyvert a kezükbe nem tudni, de órák alatt több százezer fiatal az utcákra vonult, a hatalmon lévő réteg elmenekült, és elkezdődött a dinom-dánom, a dicső harcosok kifosztották a házakat, az üzleteket, s megszületett az iszlám állam! Mi lett belőle? A forradalom felfalta a fiait! Láttam a tömegsírokat, ott vannak a felszabadított városok, falvak határában, parkjaiban, focipályáin, ahol e széthúzás áldozatai elvannak kaparva! Egy meggondolatlan politikai kaland az egész várost, az országot visszalökte a középkorba!
Imádkozom, hogy a népem bölcs legyen, és olyan politikai hatalmat támogasson, melyik épít, békét, egységet ad, mely megvédi állampolgáraival együtt az értékeket, és a határokat!
Szeretettel, Csaba t.
 —-
Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 2,13-25