2018. február 23. – Péntek

“Jézus Krisztusnak a „munkája”, mégpedig „szép” munka, – Ferenc pápa bölcs tanítása szerint – elvezetni bennünket a kiengesztelődéshez. Istenünk megbocsát mindenféle bűnt. Sőt nem csak mindig megbocsát, hanem ünnepet is rendez, amikor valaki az ő bocsánatát kéri, és mindent elfelejt. “
 
Jézus Krisztus “munkája” a kiengesztelődés meghirdetése, és megvalósítása! Megváltónk, valóban egész földi élete során soha nem fordul félre duzzogva, nem sértődik meg, haraggal, nem taszít el magától senkit, még az őt eláruló Júdást is utolsó beszélgetésükben az olajfák hegyén, barátjának nevezi, még ott sincs hozzá egy rossz szava, mert Jézus maga a béke, Ő a béke hírnöke!
Nagyböjt csendjében gondolkozzak el azon, vajon Jézus Krisztusnak ez a szép vonása mennyire ragyog ott az én arcomon?! Mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk, Jézus munkája az én munkám is, vajon kész vagyok, képes vagyok-e a béke hordozója lenni világomban?
Imádkozzunk Szent Ferenccel:
Uram, tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak, ahol bűn van,

hogy egyesítsek, ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek, ahol sötétség van,

hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van.

Szeretettel megosztom elmélkedésemet az áldott BÉKÉRŐL!

https://www.youtube.com/watch?v=5LJBriNulV0

Szeretettel, Csaba t.

——

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a
mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: “Ne ölj!”
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:
“Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: “Te
istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami
panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj,
előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd
áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton
vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a
börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az
utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26