2018 február 21. – szerda

Hit – hitetlenség!! Igazából Jézus kortársainak nagy hibája, a szemük előtt zajló megváltás csodáinak a fel nem ismerése! Az emberek nem ismerték fel Krisztusban a megváltó Istent. Ezt János evangélium I. fejezete nagyon szépen megfogalmazta: „Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt.” (János 1,11)

Nagy kérdés, hogy én képes vagyok-e, végső soron akarom-e Jézus Krisztust Isten fiának elfogadni, személyes megváltómnak tekinteni.  Ez az alapvető döntés mely egész életünket meghatározza! Amennyiben számomra 2000 évvel ezelőtt született Jézus valóban Isten fia, Krisztus, Megváltó, akkor én keresztény vagyok!

Hinni vagy nem hinni? Ez életem legfontosabb kérdése! A niniveiek tudtak hinni Jónás szavára, bűnbánatot tartottak és életben maradtak! Én ha hiszek Jézus Krisztusban és megtérek, életben maradok, nélküle lehulló, sodródó falevél vagyok!

Szeretettel, Csaba t.

——-


   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt
hozzájuk: “Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem
kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a
niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az
ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is,
és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött,
hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a
nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás
szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint
Jónás.”
Lk 11,29-32