2018. február 18.

2018. február 18. – Nagyböjt 1. vasárnapja

 
“Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Mk 1,15
 
Jézusnak minden olyan egyszerű! Megszólítja, meghívja az apostolait, megtanítja őket néhány alapigazságra,majd ugyanazzal a lendülettel küldi is, hogy hirdessék  az evangéliumot! Tanítása végtelenül egyszerű: szeret titeket a mennyei Atyám, ti jók vagytok, imádjátok Teremtő Isteneteket és szeressétek egymást! Megváltó üzenetét, végtelenül tömören a Szeretet parancsában foglalja össze: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31) 
 
Döbbenetes, de mindazok kik komolyan veszik Jézus szavát, azoknak megváltozik az élete! Ez az alapvető igazság nem csak kétezer évvel ezelőtt, de ma is képes gyökeresen átrendezni az életünket! Nem csak a magam életében, de sok száz, ezer gyermek, felnőtt életében figyelhettem meg, hogy Jézus tanítása ma is egy olyan járható út, melyen öreg vagy fiatal, gazdag vagy szegény, bölcs vagy egyszerű ha elindul alázattal, akkor a csodák földjére érkezik! Próbáld ki, térdelj akár hitetlenül Istened elé és szólítsd meg bizalommal, a válasza nem marad el. Közben irgalmas szívvel engesztelődj ki testvéreiddel, jóságosan szeress és te magad fogsz leginkább csodálkozni, hogy benned és körülötted minden átalakul, megtelik fénnyel, ragyogással, értelemmel és nem csak az életed, hanem te magad is ajándékká válsz! 
 
A kicsinyes önzés, a határtalan kapzsiság mocsarában vergődő huszonegyedik század embere ha szelíden felállna és kitárná szívét Jézus Krisztus felé, akkor hiszem, hogy pillanatok alatt elérkezne Isten országa, az az ország, hol a Szeretet, a Jóság, a Bölcsesség és az Igazság lakna az emberek szívében, s ennek az országnak a határa már a végtelen kozmosz lenne! Földünk fel van jól tarisznyálva, jut itt minden mindenkinek bőségesen! Egyetlen repülőgép anyahajó árából tele lehetne rakni a harmadik világot jobbnál jobb iskolákkal, hol az emberiség évezredek alatt megszerzett tudása mellett, szó nélkül is megtanulnák a gyerekek Jézus Krisztus örök igazságát: AHOL A SZERETET, OTT AZ ISTEN, S HOL AZ ISTEN, OTT SZÜKSÉG NINCSEN!
 
Szeretettel, Csaba t. 
—-
   Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint
volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt,
és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába
ment, és hirdette az Isten evangéliumát: “Betelt az idő, közel van az
Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Mk 1,12-15