2018. február 17. – Szombat

“Lévi nevű vámost… megszólította: “Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust.” Lk 5, 27

 
Nagyon sok ember sodródik egy – egy úton, és lelke mélyén arra vágyik, hogy valaki letérítse arról a pályáról, mely neki már semmi örömet nem okoz! Jézusnak van bátorsága felkínálni hitelesen egy új életet Levinek, Nikodémusnak, Zakeusnak és még oly sok más szentírási személynek! Ma kínosan toleránsak vagyunk, nem merünk, nem akarunk egymás életébe beleszólni, se tanácsot, se kalácsot nem adunk egymásnak! Jézus nem a mi iskoláinkat végezte, nem kapott a mi álszent “jólnevelésünkből”! Ő bátran megszólítja Jánost, Andrást: Gyertek nézzétek meg, hogy hol lakom, és azok már aznap nála is alusznak! Szól Fülöpnek: Jöjj, kövess engem! A házasságtörő asszonynak: Menj és többet ne vétkezzél! Sőt arra biztat, hogy mi is bátran intsük meg testvéreinket, s ha nem szólunk, akkor az ő vérét rajtunk fogja számon kérni!
 
Mennyire merek, tudok alázattal, de határozott szeretettel a megfáradt, sodródó testvéremnek új utat mutatni, olyan utat, melyen én is örömmel vele tartok?!
 
Sok szeretettel bátorítalak, tanuljunk Jézustól, Mesterünktől, és vezessük egymást nagy tapintattal az üdvösség útjára! Csaba t. 
 

Kép: Nagyszalontai gyerekekkel válaszolunk az emberek kérdésére Budapesten.

 

——-

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: “Kövess engem!” A vámos erre
fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus
tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos
és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók
méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: “Hogyan lehet az, hogy ti a
vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg
nekik: “Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!”
Lk 5,27-32