2018. február 11.

2018. február 11. – Évközi 6. vasárnap

“Jézusnak megesett rajta a szíve.” Mk 1,40
Szeretet, jóság, figyelmesség! Emberi tiszta érzelmek?! Jó látni, hogy Jézus Krisztus nem egy hideg kovács, hanem szeretettel, jósággal, érzelmeitől vezetve dönt, végzi a megváltói küldetését! Ma oly sok ember él hideg, számító közömbösséggel, és egyetlen iránytűre, a gazdasági mutatókra figyelve hozza meg a végső döntését! Igen, sajnos sok – sok ember fásultan, fáradtan, senkire, semmire nem figyelve megy előre, és balgán csak a maga pillanatnyi céljait nézve él, fogyaszt, birtokol, halmoz rozsdás, málló “kincset”.
Szeretettel biztatlak, lépjünk rá Jézus útjára és minden munkánkban töltse be szívünket a szeretet és a jóság, és irgalmas figyelmességgel kísérjük testvéreink mindennapi életét!
Szeretettel, Csaba t. 
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: “Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki:
“Akarom! Tisztulj meg” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal:
“Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg
magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte
áldozatot, bizonyságul nekik”. Ám az, alighogy elment, mindenfelé
hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett
többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken
tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45