2018 február 8.

A létért való küzdelem, lépten-nyomon megtalálható a szentírásban is! Jézus nem azt mondja, hogy dőljünk hátra, majd ő az angyalokkal piros szőnyeget terít  elénk és trombitaharsogás közepette méltóztassunk bevonulni a mennyek országába! Nem, nem ezt mondja, hanem azt, hogy nekünk is küzdenünk kell a létünkért! Ez a szír, föníciai asszony imádkozik, alázattal kér Jézustól segítséget, és döbbenetes, de Jézus nemet mond! Az asszony nem adja fel, bölcsen, alázatosan zörget újból, kér, és kérése meghallgatásra talál! 
Érdemes elgondolkoznunk, vajon mi mennyire vagyunk kitartóak, ha a falba ütközünk akkor képesek vagyunk újból kezdeni? Kéréseinket érvekkel, bölcs gondolatokkal megtoldva, merjük újból előterjeszteni? 
Azt látom, hogy oly hamar feladja az ember az álmait! Nem jön egyből össze, akkor már nem is kell, megsértődünk, bevágjuk a durcát, dühösen elfordulunk és hagyjuk, hogy érzelmeink, indulataink sodorjanak bennünket! Tegnap hoki mecset néztünk. Egy-egy győzelemben mennyi edzés, küzdelem, fáradság, kitartás van! Miért gondolnánk, hogy az élet más területein, csak úgy ajándékba osztanák a győzelmeket?! Szorítsuk össze a fogunkat, és Istenben bízva vegyük elő életünk szép céljait, álmait és kitartó munkával valósítsuk meg! Egyetlen életünk van, Istentől szívünkbe ültetett egyetlen álmunkat se adjuk fel! Az akadályok nem azért vannak, hogy megállítsanak, hanem csak azért, hogy próbára tegyék és acélosítsák az akaraterőnket! 

Szeretettel, Csaba t. 

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír–föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket.
Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.”
Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,24-30