2018. február 6.

Egy kedves családhoz hívtak, és mikor odaértem kiderült, hogy e családnál aznap disznót vágtak, s nagy-nagy szeretettel invitáltak a finom disznótoros vacsorához. Pénteki nap volt, és én megszoktam tartani e böjti napot! Egy pillanatra elbizonytalanodtam, majd csendben elgondolkoztam és sorba raktam a parancsolatokat. A szeretet parancsa isteni parancs, a böjti szokások, előírások egyházi, emberi parancsok! Éreztem, ha választani kell, akkor egyértelmű, hogy Jézus Krisztus szeretet parancsolata az első! Jó étvággyal és szó nélkül elköltöttem a testvéreimmel a vacsorát, és hazafelé alázattal elmondtam egy tized rózsafüzért, hogy Isten iránti szeretetemet azért ezen a napon is ki tudjam fejezni a magam módján!

“Igen rövid parancsot kaptál: – mondja Szent Ágoston – Szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass; ha kiáltasz, szeretetből kiálts; ha korholsz, szeretetből korholj; ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld; a szeretet gyökere legyen meg benned, s ebből a gyökérből csak jó fakad.”

Kisebb testvéri szeretettel biztatlak, bátorítlak a királyi útra, a szeretet parancsának betartására, Csaba t. 

—-

Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:
Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.
Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.
Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az »korbán« vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,1-13