2018. január 28.

“…úgy tanította őket, mint akinek hatalma van..!”  Mk 1,21 
Minden igazság annyit ér, amennyit a valós világba fel lehet használni belőle! Jézus tanítása számomra azért értékes, mert belőle élet fakad! Előttem van egy nagyon szegény családból kikerült egyszerű kisfiú arca, kit Krisztus tanításának fényében fogadtam be, és próbáltam nevelni a társaimmal! Az évek elszálltak és ma ez a fiatal ember helyét megállva dolgozik, otthont teremtett magának, családalapításra készül,  és arcán boldog örömmel hálát ad mindazért amije van, amit elért, azért, hogy él és barátai vannak! A tegnap meglátogattam, büszke örömmel mutatta be azt a családot amelyik Budapesten befogadta, és szülei helyett szülei lettek, megtanították a nehéz gépek kezelésére, egy céltudatos, szorgalmas, munkával holnapot építő életre! A tegnapi látogatás után küldte Dani e pár soros SMS üzenetet: “Nagyon szépen köszönöm, hogy meglátogattak. Számomra ez egy álom volt, egy asztalhoz ülni azokkal az emberekkel akik megformálták az életemet! Isten áldja, és köszönöm, hogy az álmom valóra vált! Köszönöm, hogy embert faragott belőlem, nem engedte, hogy elvesszek, KÖSZÖNÖM! Sok szeretettel, Dani
Jézus Krisztus tanítása, a szeretet parancsa olyan, mint egy végtelenül egyszerű matematikai képlet, melyet ha behelyettesítünk a mindennapi életünkbe, akkor az mindig csodás eredményeket fog hozni! Bárki kipróbálhatja, és meg fogja tapasztalni, hogy működik, hogy a legnehezebb helyzetekben is eredményesen használható Jézus tanítása! Kisebb testvéri alázattal biztatlak olvasd az evangéliumot, lépj rá annak csodák földjére vezető útjára, próbáld ki a mindennapi életedben a szeretet parancsát, és te is meg fogod tapasztalni Megváltónk tanításának életedet jó irányba formáló erejét!
Szeretettel, Csaba t. 
—–

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,21-28