2018. január 26. – Péntek

“Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut.” Lk 10,1 Félelmetes Jézus parancsa világos, elsősorban nem Karitász munkára biztat bennünket!! Nem azt akarja, a mi Mesterünk, hogy pénz, hatalom legyen az ő országának az alapja, hanem a szeretet, a jóság! Félelmetes, hogy mennyire elcsúsztunk, mennyire átvették az anyagi értékek a szerepet még az Egyházon belül is!! Imádkozzunk, hogy Isten visszaadja az ő gyermekeinek az apostolok tisztaságát, szabadságát, lelki frissességét!! 
Szeretettel, Csaba t. 

—–

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát
az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se
erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha
betértek egy házba, először is ezt mondjátok: “Békesség e háznak!” Ha
békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll
rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok,
amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,
amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek:
Elérkezett hozzátok az Isten országa!”
Lk 10,1-9