Jó választás az élet mellett dönteni!

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/01/21/jo-valasztas-az-elet-mellett-donteni.biharinaplo

Két nagyszerű lány áll mellettem, készülnek az érettségi vizsgára, Székelyhídon az összefogás, a szeretet hírnökei!!
Jónak lenni jó, de bálban lenni is jó! A szerzetes maga mellé szólított két hölgyet, Katát és Krisztinát, kik immár felnőtt nőkként voltak a bál részesei, de a helyi gyerekotthon neveltjeiként. Velük mintegy példázta, hogy milyen „eredménye” van az összefogásnak, hogy – amint a címben is idéztük – jó választás az élet mellett dönteni. További indokként hozzátette: mert mindent elemészt a rozsda, vagy megeszik a moly, csupán az ember lelke halhatatlan.