2018. január 22. – Hétfő

Mindenkit meg lehet szólni, rágalmakkal befeketíteni, sajnos mindenkit be lehet kormozni, és előbb – utóbb mindenkinek megadatik, hogy vállára vegye Krisztus keresztjét! Jézust is megrágalmazták, és Ő bölcs, higgadt érveléssel megpróbálja az igazságot felszínre hozni! Nagypéntek a tanú rá, hogy ez neki nem sikerült! A halálát akarók elérik a céljukat, és az egyszerű emberek előtt is képesek Jézus becsületét “megenni”, így azok is az ítéleten Barabást válasszák!

Mi a teendő? Teréz anya imája számomra az irányadó:
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van Krisztust sem, Teréz anyát sem állította meg a rágalom, a megszólás, minket se állítson meg a szeretet útján, a jó megtételében!

Bizalommal, Csaba t.

Kép: Érmihályfalvai és a székelyhídi kolléganőimmel tesszük a jót!!

—-

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Ez az Isten igéje.  
Mk 3,22-30