2018. január 21.

2018. január 21. – Évközi 3. vasárnap

A közösségépítés Jézus első dolga! Nem pályázatot ír, nem házat épít vagy templomot, nem fejleszti az infrastruktúrát, hanem barátokat, társakat gyűjt! Jézus tudja, hogy nem a csigaház, nem a holt dolgok az értékesek, hanem az ember, a társ, a barát! Van csapat? Lesz ház is, templom is, lesz minden! Tavaly anyagi szempontból egy nagyon sikeres évet zárt a német Egyház, de ettől a templomok nem teltek meg hívekkel, imádkozó, éneklő emberekkel! Európa tele van szebbnél szebb templomokkal, egyházi intézményekkel melyeket a turisták látogatnak, de amúgy sokszor üresek és ezért eladásra, bontásra ítélik őket!
Sajnos nem csak az egyházi intézményekre áll mindez, hanem a családi házakra, otthonokra is! Gyergyóban voltam a Szent Margit búcsún, és a szentmise után beszéltünk a plébánosokkal! Lehangoló volt ahogy beszámoltak arról, hogy milyen sok üres, elhagyott ház van a székely falvakban. Hatalmas szebbnél szebb házakban egy-egy magányos ember fogadja a szentkeresztet, ott ahol évekkel ezelőtt tömött családok énekelték kis tornácos faházakban a szebbnél szebb karácsonyi énekeket!
Álljunk meg és hozzunk egy tudatos döntést: nem a halott dolgokat vásároljuk, gyűjtjük, hanem az élő, halhatatlan lelkű gyermekek, emberek felé fordulunk! Mit használ ha az egész világot megnyered, de mindig egymagadban vagy? Ma megkereszteltem három aranyos gyermeket, egyetlen rokon sem vett részt az ünnepségen! Vadidegen emberek jöttek és könnyes szemmel vállalták a keresztszülői feladatokat. Csodálatos volt látni, ahogy a vacsora után a gyermek átöleli a Budapestre visszainduló keresztapját, ahogy sírva integet utána és arra kér, hogy imádkozzunk, hogy szerencsésen hazaérjen! A szeretet képes barátot, családot, társat szülni, s így nem leszel magányos, sodródó falevél!
Itt állok előtted, s a szemedbe nézve kérdezem: boldog akarsz lenni? Dönts a gyermek, a társ, az élet mellett, dönts az Isten mellett és boldog leszel! 
Szeretettel, Csaba t.

Kép: Kisiratosi gyerekeinkkel, 2018 jan 21-én

—–
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten
evangéliumát: “Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg,
és higgyetek az evangéliumban!” Amikor a Galileai-tó partján járt,
látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen
hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: “Jöjjetek velem, és
én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a
hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta
Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat
javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20