Ferenc pápa beszéde a chilei fiataloknak

Egy beszéd részlet Ferenc pápától, századunk egyik legnagyobb szónokától!! Így fordításban is, a világ túlsó felén is talpra állít engem! Felállok a díványról és útra kelek!! Olvasd el legalább ezt a pár, kiemelt sort, és hiszem, hogy te is talpra állsz, lehet, hogy kiversz néhány ablakot, nem is baj, legalább a csörömpölésre mások is felébrednek!!
 
Örömmel a szívemben, amiért Isten ilyen főpásztort adott nekünk, Csaba t. 
 
__

 
Tudom, hogy a chilei fiatalok szíve álmodik, nagy dolgokról álmodik, és nemcsak akkor, amikor egy kicsit becsíptetek, nem, mindig nagy dolgokról álmodik, mert ezen a földön igenis születtek olyan tapasztalatok, amelyek aztán elterjedtek és megsokszorozódtak földrészünk más országaiban. És kik ösztönözték ezeket? Fiatalok, olyanok, mint ti, akik bátran megélték a hit kalandját. Mert a hit kalandvágyat ébreszt a fiatalokban, amely arra hívja őket, hogy hihetetlen tájakon, egyáltalán nem könnyű, nem nyugodt tájakon keljenek át…, de ti szeretitek a kalandokat és a kihívásokat, kivéve azokat, akik még nem keltek fel a díványról. Keljetek fel gyorsan! Így tudjuk folytatni…, ti, akik szakértők vagytok, húzzatok cipőt! El is unjátok magatokat, ha nem állnak előttetek ösztönző kihívások. Ez megmutatkozik, például, valahányszor természeti katasztrófa történik: rendkívüli módon képesek vagytok az összefogásra, ami szívetek nagylelkűségéről árulkodik. Köszönöm!
 
Azért akartam ezzel a hazátokra való utalással kezdeni [a beszédet], mert az előrehaladást, a konkretizálandó álmokat, a horizont felé való folytonos tekintést két lábbal a földön állva kell megvalósítani, két lábbal a haza talaján állva kell elkezdeni, és ha nem szeretitek a hazátokat, nem hiszem, hogy szeretni tudjátok Jézust és szeretni tudjátok Istent. A haza iránti szeretet egyfajta anya iránti szeretet, anyaföldnek hívjuk, mert itt születtünk, és mint minden anya, ez a föld tanít meg minket járni, értünk adja önmagát, hogy úgy éljünk rajta, hogy továbbadhassuk az utánunk jövő nemzedékeknek. Azért akartam ezzel az anyára, a hazára, az anyaföldre való utalással kezdeni, mert ha nem vagytok hazafiak – nem nacionalisták, hanem hazafiak –, semmit sem visztek végbe az életben. Szeressétek földeteket, fiúk, lányok, szeressétek Chiléteket! A legjobbat adjátok magatokból Chiléteknek!