2018. január 19. – Péntek

Jézus megkereste, megszólította, meghívta a jövendő munkatársait, akikkel bensőséges baráti viszonyban elkezdi építeni Isten Országát!
Nekem vannak társaim, barátaim, olyanok, akik ha hívom elindulnak velem a szeretet, az irgalom útján?? Hány emberre számíthatok?? Ahányan vagytok annyit is értek!! Egymagadban vagy, bármennyire is igazad van, a tévedések útján jársz, mert egymagadban gyenge, erőtlen, törékeny vagy!! Ma legyen a találkozás, a barátkozás, a befogadás napja!  Legyen ez a nap a te  “apostolaid” napja!
Szeretettel, Csaba t. 
Kép: Gyergyóremetén gyermekeinkkel, kollégáimmal a Szent Margit búcsún
——

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost,
Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis “mennydörgés fiainak”
hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét,
Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti
Júdást, aki később elárulta őt.
Mk 3,13-19