2018. január 16. – Kedd

“A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért”. Mt 2,28
 
Nagyon sokan úgy érzik, hogy a törvény van az emberért és nem az ember a törvényért. Azt látjuk, hogy a mai társadalom valóban a törvényeket az ember igényeihez igazítsa. A fenti jézusi gondolatból első olvasásra úgy tűnik, hogy Jézus is az embert a törvények felé helyezi. Máskor meg azt mondja, hogy “Bizony mondom nektek, ég és föld elmúlik, de egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből.” Mt 5,18. 
 
Az ellentmondás feloldása érdekében, különbséget kell tegyünk Isten törvényei és az ember törvényei között. A tízparancsolat, Jézus szeretett parancsa mindig, mindenkire kötelező. Az emberi törvények a szombat betartása, más ószövetségi parancsok betartása, amit emberek hoztak, azt az emberek meg is tudják változtatni! 
Isten törvényeit ha az ember próbálja megváltoztatni és áthágja, akkor bűnt követ el, s a bűn zsoldja a halál. A cikkben szereplő fiatal pornószínésznő s a másik két társa úgy gondolták, hogy rájuk nem vonatkozik Isten parancsa. Fiatalon bekövetkezett tragikus haláluk sajnos azt bizonyítja, hogy Isten törvényeit nem lehet félretenni. Mert igazából Isten törvényei nem korlátok, hanem a szakadék szélén útjelző táblák, a Teremtőnk által az élethez adott használati utasítás. Mondhatta volna az Isten úgy is: ha boldog akarsz lenni, ha azt akarod, hogy szép, hosszú életed legyen szerető családod körében, akkor ne paráználkodj.
Tegyünk különbséget az Isten életre vezető szent parancsai, és az ember által akár a parlamentek vagy akár más törvényhozó testületek által hozott parancsok között. Egy betűt se hagyjunk el soha semmilyen körülmények között Isten parancsolatai közül. A különféle szabályzatok, állami parancsok amennyiben a józan ész úgy diktálja, akkor törvényes keretek között megváltoztathatók. 1998-ig Romániában a gyermekvédelmi törvények nem engedték meg, hogy civil, egyházi jogi személyek gyermekvédelmet folytassanak. Ez egy kommunista diktatórikus törvény volt, küzdöttünk ellene, megváltoztak a törvények s ma már teljesen hivatalosan végzi a Szent Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi szakszolgálatát, mert a gyermekvédelmi törvények vannak a gyermekekért, és nem a gyermekek a törvényekért.
 
Szeretettel Csaba testvér.
 
——-

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok
megszólították: “Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus
ezt felelte nekik: “Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor
társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement
az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle
társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad
megenniük.” Majd ezt mondta nekik: “A szombat van az emberért, nem az
ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”
Mk 2,23-28