Imaszándék 2018 jan. 13.

Imaszándék 2018 jan. 13. Az Egyház örök!!

Kedves testvérek oly sok feszültség van az Egyházban, és az Egyház körül. Newman bíboros hitével imádkozzunk lelki nagy családunkért a Katolikus Egyházért, annak tagjaiért a papokért, hívekért! Azért, hogy templomainkat, a jó Isten házait meg tudjuk őrizni, be tudjuk lakni, élettel, szeretettel meg tudjuk tölteni!!

Anyánk az Egyház iránti hűséggel, Csaba t.

Az Egyház győzedelmeskedik a világon… Királyságok megerősödnek és lehanyatlanak, nemzetek szétterjeszkednek és összezsugorodnak, uralkodóházak tűnnek fel és tűnnek el, uralkodók születnek és halnak, szövetségek, pártok, társaságok, egyesületek, céhek, intézmények, bölcseletek, szekták és eretnekségek keletkeznek és kimúlnak. Napjaik meg voltak számlálva, csak az Egyház örök.
Boldog John Henry Newman

Kép: Medgyesi Szent István templomban