2018. január 11 – csütörtök

Milyen szép látni ezt a leprás beteget, ahogyan Jézus Krisztus előtt térdre borul és erőt, egészséget, gyógyulást kér a Megváltótól! Szinte mi is halljuk, ahogyan életadó erővel megszólal Krisztus: „Akarom, tisztulj meg!”
2018. január 11-én, ezen a szép napon mi is, a Szt. Ferenc Alapítvány munkatársai összegyűltünk Hidegségbe, és jó testvérekként a szentmise áldozatban és közvetlen utána a szentségimádásban térdre borultunk Megváltónk előtt, hogy kérjük a lelki tisztulást, a közösségünk újjászületését! Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus velünk volt, meghallgatta imánkat és nekünk is megadta a lelki újjászületés kegyelmét!
Miért hurcolnánk magunkkal a kishitűség, a gyanakvás, az ítélkezés, a számonkérés lepráját és a többi csúf bűnt, mi eltorzítja arcunkat, szétzilálja szép családunkat? Bizalommal, újból és újból akár egyedül, akár közösségileg a testvéreinkkel merjünk letérdelni Istenünk előtt, és az új évhez, az új feladatokhoz kérjünk alázattal új kegyelmeket, erőt, lendületet, hogy munkánkat szépen, eredményesen tudjuk elvégezni!  Jézus Krisztus képes is, akar is új lehetőséget, új erőt adni, mert Ő valóban azt szeretné, hogy a felvállalt szép munkánkat az Ő dicsőségére, a gyermekeink javára be tudjuk végezni!
Szeretettel, Csaba t. 
—–
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45