2018. január 8. – Hétfő

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” 
 
Jézus Krisztus nem csak az apostolokat hívja, – “az aratnivaló sok és a munkás kevés”, hanem minden embert! Megváltónk azt szeretné, ha minden emberhez eljutna az Ő életadó üzenete, a szeretet parancsa! Épp ezért Ő mindannyiunkat jósággal, bizalommal megszólít! 
 
A történelem folyamán nagyon sokan igent mondanak Krisztus hívására és elindulnak a maguk életútján, hogy az eget a földre hozzák, igazsággal, jósággal, szépséggel, szeretettel megszenteljék önmagukat és a világot! Jézus apostolai között vannak bölcsek, okosak, erővel, hatalommal rendelkező személyek akárcsak Szent László király, de vannak nagyon egyszerű, szegény, lenézett emberek is.  Közös bennük, hogy a saját pillanatnyi érdekeikkel szemben képesek mindig a közösség céljait, hosszútávú érdekeit szem előtt tartani. A szentek, az apostolok nem 4 éves választási ciklusokban gondolkodnak, nem is saját bankszámlájukat akarják szaporítani, hanem a világot szeretnék megszentelni, lakhatóbbá tenni, az embereket elvezetni egy békésebb, nyugodtabb világba, az örök életre. 
 
Te is lehetsz apostol, bárki igent mondhat Krisztus hívására. Hiszem, hogy ennél szebb hivatás nincs is a földön. Az év elejének első napjaiban csendesedjünk el és játszódjunk el a gondolattal, hogy “én Jézus Krisztus apostola vagyok.” Ott ahol élek legyek a szeretet forradalmára, jó értelemben vett “a szeretet terroristája”! Legyek Jézus Krisztus alvó ügynöke, ki csendben, bölcsen előkészít egy – egy jócselekedetet, valami szépet Istenért és azt nyugodt, célratörő kitartással véghez is viszi!! 
 
Szeretettel, Csaba t.

—-

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt. 

Mk 1,14-20