2018. január 5. – Péntek

“Kövess engem!”

A mi Urunk Jézus Krisztus nagyon világos céllal kezdte el nyilvános működését, hisz tudja, hogy az emberek nem rosszak, csak tanítani, buzdítani kell őket, informálni és motiválni kell a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Jézus Krisztus első szószéke, családi háza Mária konyhája, hol Jánost és Andrást egy életre megszólítja, nem csak tanítványaivá, hanem apostolaivá is teszi. A mai evangéliumban is Fülöpnek csak ennyit mond: Jöjj, kövess engem. Nincs mellébeszélés, nincs köntörfalazás, Jézus nem elemzi ki a 2000 évvel ezelőtti világ búját, baját, az emberi természet beteges, furcsa elhajlásait, hanem sebészi pontossággal célra tör, hihetetlen gyorsan összegyűjti 12 apostolát, a 72 tanítványát, az emberhalászokat, és bátor lendülettel, erővel küldi őket:
“Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt! Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! A munkás ugyanis megérdemli a bérét.” Mt. 10,8

Hiszem és vallom, ha Jézusnak lett volna még más 100000 tanítványa, azoknak is ugyanezt mondta volna, ugyanígy küldte volna, mert az aratnivaló sok, és a munkás kevés. Meg vagyok győződve, hogy 2018 első napjaiban ugyanezt mondja mindannyiunknak Krisztus: Ne féljetek, az emberek nem rosszak, őket az én mennyei Atyám teremtette, de tudatlanok. Minden generáció, és annak minden egyes tagja tiszta lappal érkezik erre a földre. A ti dolgotok az, hogy megtanítsátok őket a szeretet parancsára, megértessétek velük, hogy jobb szeretetben, békében élni, mint egymásban hibát, bűnt keresni és civakodni. Nektek kell megtanítani testvéreiteket, az utánatok jövő generációkat, hogy ki mit vet, azt arat, hogy a jóság jóságot terem, az irgalom irgalmat, a kedvesség kedvességet, a békesség egy olyan új világot, amelyre én is ki merem mondani, hogy ez az én országom, ez az a világ melyről én, teremtő Istenetek álmodtam, és melyet közösen felépítettünk! Lépjünk Szent János, Szent András, Szent Fülöp apostolok nyomába, és kezdjük el hirdetni már ma, ott ahol élünk,  családunkban, munkahelyünkön, közvetlen környezetünkben, hogy az élet szép, az élet jó és élni érdemes!

Sok szeretettel, Csaba t.

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
“Kövess engem!” – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és
Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
“Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti
Jézust, József fiát.” “Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte
Nátánáel. “Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy
Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: “Nézzétek, ez egy igaz izraelita!
Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: “Honnan ismersz engem?”
Jézus így felelt: “Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa
alatt.” Nátánáel erre elismerte: “Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy
Izrael Királya.” Jézus így szólt: “Azért hiszel, mert azt mondtam:
Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd
így folytatta: “Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy
megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia
felett.”
Jn 1,43-51