2017. december 31., Szent Család vasárnapja

Három kérdésre kell válaszolj!! Kivel? Hol? Mit?  

Jézus Krisztus maga írta a megváltás forgatókönyvét. Jöhetett volna felnőtt, érett emberként is közénk, de Ő jónak látta egy családba belegyökerezni, egy családba, mely egy eldugott kis helységben a csendes, békés Názáretben élt, és nevelőapjával ácsként dolgozott, egy kis családi vállalkozásban!! Igen, Jézus a  Szent Családban élt békében a szülőföldjén, becsületes kétkezi munkából!! 

A Mesterünk szó nélkül, életével azt mondja: ha boldog akarsz lenni, alapíts családot, két úton is elindulhatsz vagy a test és a vér kívánságából, szerelemből, vagy Szent József példája alapján Isten akaratából, de ne légy magányos! Nagy ez a világ, de igazán otthon e földön, csak a szülőföldeden leszel, a Szent Család mihelyt tehette hazajött Egyiptomból!!  Bízzál magadban, Isten selejtet nem teremt, merj álmodni, vállalkozni, a két kezed becsületes munkájával, a magad kis gazdaságodban éld szeretteid körében az életedet!!

Jézus tökéletes iránytű! A magad kérdéseidre, azért te magad kell megtaláld a választ, ha boldog akarsz lenni az új esztendőben: 

Dönts: Kivel? Hol? Mit?

Szeretettel, Csaba t. 

Kép: Fiatal székely családok otthon a szülőföldjükön.

——

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”

Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.

Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Lk 2,22-40