2017. december 30. – Szombat

Anna prófétanő Istennek szentelte az életét! Annyi mindenért oda tudjuk adni napjainkat, éveinket, Istenért miért olyan nehéz egy – egy órát odaadni?! Ez az asszony: “Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.” Lk 2,40. Ma is sokan várnak a megváltásra, vigaszra, bátorításra, milyen jó lenne ha a templomainkban lennének ilyen férfiak, nők, akik alázattal, tiszta szívvel fogadnák a templom ajtaját megnyitó embereket! Mérhetetlenül nagy öröm jónak lenni, jót tenni, Anna prófétaasszony útján elindulni, járni! Olyan egyszerű az az út, próbáljam ki, ajándékozzam meg magamat a templom csendjével, Istenem szentségi jelenlétével, s ha megtapasztaltam az Oltáriszentségben jelenvaló Jézus Krisztus gyermeknél is szelídebb jelenlétét, akkor szólaljak meg és beszéljek bizalommal én is róla, legyünk a nagy Isten prófétái!
Szeretettel, Csaba t.   
——
Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,36-40