2017. december 27. – Szerda

2017. december 27. – Szerda, Szent János apostol és evangélista

 
“Látta mindezt és hitt.” Jn. 20,8. Ma az emberek kényelemben élnek, sok fizetést kapnak és mégis csak ímmel – ámmal végzik a dolgukat! Szent János és a többi apostol fizetés nélkül, üldözések közepette hosszú – hosszú évekig, sokan a vértanúságig végezték egész világra kiható munkájukat! Jánosnak és társainak a tapasztalata nem csak az ők maguk, de az egész világ életét átalakította! Mondhat bárki bármit, néhány egyszerű ember ilyen teljesítményre se Jézus születése előtt, se Jézus születése után nem volt képes! Ezért is én hiteles tanúnak tartom Szent Jánost és az ő társait! Hittel elfogadom mindazt, mit ők is láttak és hittek és én is meghajtom fejemet élő hittel!

Szeretettel, Csaba t. 

—-

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.

Jn 20,2-8