2017. december 26. – Kedd, Szent István első vértanú

Milyen jó tudni, hogy ebből a hatalmas konfliktusból mely egyfelől Szent István, másfelől a Saullal fémjelzett csapat között zajlott, mindenki győztesen került ki! Szent Istvánnak is, de a Saulból megtért Szent Pálnak is van oltára a templomainkban! Igen, mi keresztények hisszük és valljuk, hogy minden konfliktusnak, még ha az életünkbe kerül is, van jó megoldása, ha nem térünk le a szeretet útjáról! A világ nem jó és rossz emberekből áll, hanem botladozó emberekből és természetfölötti erőkből! Krisztus tanítása szerint, e természetfeletti erők egy része gonosz: “a sátán, mind ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyelhetne el”! Jézusba, a szeretet parancsába kapaszkodva megmenthetjük a saját lelkünket, de még a bennünket üldöző, bántó testvéreink lelkét is! Az igazság nevében nekünk soha nem szabad rálépjünk a gyűlölet, a harag útjára, hanem Szent Istvánnal együtt imádkoznunk kell üldözőinkért, kik sajnos nagyon gyakran vakon “nem tudják, hogy mit cselekszenek”!

 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: testvérük gyilkosáért imádkozó kopt fiatalok…

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok.
Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen
nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.
Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a
gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam
mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az
üdvözül.
Mt 10,17-22