2017. december 24. – Advent 4. vasárnapja

Hogy tudnék olyan jó küldöttje lenni a jó Istennek, mint Gábor angyal?Tanuljunk kommunikálni az angyaltól! A jó Isten küldi, és ő őszinte, szép szavakkal, tisztelettel üdvözli azt, ki áldottabb minden asszonynál, majd Máriát kedvesen megnyugtatja, világosan, érthetően elmondja jövetelének célját! Mária kérdéseire nem haragszik, bölcsen válaszol, érvel, az idős Erzsébet anyává válását felemlítve jelzi az angyal, hogy nem csak a Szűzanyával történik csoda…

 

A szentírás nem említi, hogy az angyal újból és újból el kellett volna jöjjön Máriához! 5-10 percnyi rövid párbeszéd mindörökre megváltoztatja Jézus édesanyjának az életét! Vajon én mennyit kiabálok, veszekszem a gyermekekkel, kollégákkal? Szavaim milyen eredményességgel jutnak célba? Elérik azt a hatást, amiért én azokat kimondtam!?

Az angyal ritkán szólal meg! Jó lenne megjegyeznem az ősi bölcsességet: csak akkor érdemes megszólalnom, ha a kimondott szó értékesebb a csendnél, amit a szavaimmal ezer darabra török!
Szeretettel, Csaba t.

Kép: Szűzanya szép szobra a szécsényi ferences kolostor kertjében


Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: “Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban
folytatta: “Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme,
gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: “Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az
angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre
Mária így szólt: “Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38