2017. december 25. – Urunk születése – Karácsony

Gyertek hozzám mindnyájan! Mt 11,28
 
Végtelen erővel fordít maga felé, vonz a karácsonyi Kisded! Választhatod önmagad magányát, de útra is kelhetsz a templom felé, hol ma az oltáriszentségben ugyanaz az Isten fog megszületni, a kenyér színében, mind aki karácsony estéjén emberé lett! A templomod betlehemi barlang, az oltár, a jászol, és te légy a jó pásztor, köszöntsd, imádd az Istenedet!
Ne keményítsd meg a szívedet, ne állj ellen hívásnak!! Gyere a pásztorok, a napkeleti bölcsek példájára induljak el a templomba, induljak el Jézus Krisztus felé!! 
 
Déván, mi délben, 12.00 kor kezdjük a szentmise áldozatunkat, gyere akár a www.magnificat.ro oldalon keresztül is kapcsolódjál bele Jézus Krisztus születésnapi köszöntésébe!!
 
Szeretettel, Csaba t.
—–

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!” El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. 

Lk 2,15-20

W. A. Bouguereau: A Szűz angyalokkal (1900). Forrás: Wikimedia