2017. december 22. – Péntek

“Az éhezőket elhalmozta minden jóval,” Lk 1, 55. Sokszor elszégyellem magamat kicsinyhitűségem miatt, mert azt látom, hogy az Isten gondviselő jósága minden mértéket felül tud múlni! Istennek hála az idén is tudtunk, tudunk több ezer gyermeknek ajándékot, ünnepi vacsorát, meleg otthont biztosítani karácsony ünnepén!! Jó látni, hogy nem csak a régi időkben, de ma is Isten betartja szavát, s valóban gondoskodik a benne bízókon!!
Isten irgalmát hirdetve, Csaba t. 
Kép: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…
—–

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért otthonába.

Lk 1,46-56