2017. december 18. – Hétfő

“József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mt 1,20

 
Csodálom Isten alázatát! A megváltás történelmi művébe Teremtőnk végtelen bizalommal, hatalmas türelemmel bevonja angyalait, Máriát, Józsefet, a pásztorokat, és sorolhatnánk a neveket egészen az apostolokon keresztül a kendőjével segítő Veronikáig, vagy a kenettel sírjához siető bűnbánó Mária Magdolnáig! S hiába telnek az évek, az évezredek, Jézus ma is ugyanazzal a bizalommal hív bennünket, hogy vegyünk részt csodálatos országának, a szeretet új világrendjének az építésében! És az emberek, kicsik és nagyok, határozott lépésekkel vagy félve totyogva, de elindulnak kisebb, nagyobb feladatokat vállalva, viszik egyre előbb Krisztus szeretetének diadalmas zászlaját! Milyen jó lenne tanulni Krisztustól! Isten munkamódszereit szemlélve döbbenjünk rá, hogy mi a céljainkat mennyire másképp valósítsuk meg! Kapkodunk, nem bízunk egymásban, mindent mi akarunk megcsinálni és sajnos ezért annyira szalmaláng jellegűek a mi munkánk eredményei!
Bizalommal merjük mi is egymást megszólítani, feladatainkat osszuk meg egymással, érthetően, világosan fogalmazzuk meg a kéréseinket, és testvéri szeretettel biztassuk, bátorítsuk félve tétovázó társunkat, hogy részt vállaljon a közös állom megvalósításában,  kitartó munkával! Tanuljunk a karácsonyi eseményekből, és közösen mi is vigyük diadalra azokat a szent célokat, melyeket Isten ránk bízott!

 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Szécsényi öregotthonban az ápolt és az ápoló együtt énekli a csodaszép adventi éneket! 
——-


Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt: “József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van.
Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét
bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az
Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: “Velünk az Isten.” Amikor
József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
parancsolta neki
Mt 1,18-24