2017. december 17. – Advent 3. vasárnapja

“A pusztában kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját,” Jn1,19 
 
Keresztelő Szent János szép felszólításának hogyan tudunk eleget tenni?! A szárhegyi gyermekeink Jézus Krisztushoz vezető útját ma egy csendes, kis kápolna létesítésével egyengettük! 
 
Igen, a Kájoni Jánosról elnevezett gyermekvédelmi otthonunkban, egy kis szobát a Csergő házaspár a kollégáikkal szépen rendbe tettek, jó emberek adományából került egy tabernákulum, oltár is, feszület, kehely, minden, és most advent harmadik vasárnapján nem csak a harmadik gyertyaláng lobbant lángra az adventi koszorúnkon, hanem az oltár gyertyái is!  Örömmel írhatom le, hogy 2017. dec. 17-én, e szép vasárnap, a gyergyószárhegyi otthonunkban, az új kápolnánkban mutattuk be gyermekeinkkel a legszentebb áldozatot. 
 
Egy kis kápolna a karácsonyi ajándékunk Jézusnak is, de a gyermekeinknek is, hisz itt a szentségi Jézus önmagát adhatja a ház lakóinak. Még minden nincs kész, de ha Isten segít és mindennel elkészülünk, akkor szeretnénk e kis ferences kápolnát felszenteltetni, és  gyermekeinkkel imádságos szeretettel színültig tölteni!
Hálás szívvel, Csaba t. 
—–

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról,
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért
jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot:
A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy
megkérdezzék őt: “Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem
megvallotta: “Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: “Hát
akkor? Talán Illés vagy?” “Nem vagyok” – felelte. “A próféta vagy?”
Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: “Akkor ki vagy? Mert
választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz
magadról?” Ezt felelte: “A pusztában kiáltó hangja vagyok:
egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta”. A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: “Miért keresztelsz hát, ha
nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így
válaszolt: “Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem
ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28